AKTUALNOŚCI
Informacje duszp.

POŁOŻENIE

KOŚCIÓŁ
z zewnatrz i wewnatrz
HISTORIA

PATRON
KOŚCIOŁA

św. Michał Archanioł

WYDARZENIA
zdjecia i filmy

ZWIEDZANIE

DOJAZD
do Dębna

STRONA GŁÓWNA
panorama


HISTORIA

1335 - pierwsza wzmianka o kościele parafialnym w Dębnie pod wezwaniem św. Michała Archanioła, który musiał istnieć jeszcze przed tą datą - ten pierwotny kościół został prawdopodobnie rozebrany z powodu zbyt szczupłego rozmiaru lub podmyła go woda;
przed 1500 - powstaje obecny kościół i jego wspaniała polichromia patronowa, zachowana do naszych czasów;
około 1510 - powstaje tryptyk, który nadal podziwiamy w ołtarzu głównym;
1529 - w spisie parafii podhalańskich nie ma już Dębna, ale kościół istniej już nowy, pod tym samym wezwaniem;
1596 i 1608 - kościołem opiekowali się duszpasterze z Maniów (1596) i Harklowej (1608);
1601 - budowa wieży;
1630 - na mocy dekretu biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego Dębno stało się częścią parafii Maniowy;
1651 - powstają retabula ołtarzy bocznych;
1683 - kościół otrzymuje w darze chorągiew od króla Jana III Sobieskiego;
1949 - odkrycie najstarszego późnoromańskiego obrazu sztalugowego w Polsce;
okres powojenny - w kościele i woków niego przybywają dzieła podhalańskiego twórcy ludowego Józefa Janosa;
1995 - Dębno ponownie parafią (dekanat Niedzica);
3 lipca 2003 - kościół wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, w uznaniu wyjątkowych walorów historyczno-artystycznych.