DĘBNO PODHALAŃSKIE
  Parafia Rzymsko-Katolicka
  Świętego Michała ArchaniołaARCHANGEL MICHAEL'S  CHURCH
  AT DĘBNO PODHALAŃSKIE
  POLANDÉGLISE ARCHANGELE MICHEL
  À DĘBNO PODHALAŃSKIE
  POLONAISEERZENGEL-MICHAEL-KIRCHE
  IN DĘBNO PODHALAŃSKIE
  POLENCHIESA ARCHANGELO  MICHELE
  A DĘBNO PODHALAŃSKIE
  POLONIAPANORAMA 3D - Adobe Shockwave Player                  

34-434 Dębno    +48 18 275 17 97
ul. Kościelna 42    debno@diecezja.pl

    © Parafia   Dębno Podh. 2007

panorama: www.panometr.com