AKTUALNOŚCI
Informacje duszp.

POŁOŻENIE

KOŚCIÓŁ
z zewnatrz i wnętrze

HISTORIA

PATRON
KOŚCIOŁA

św. Michał Archanioł

WYDARZENIA
zdjecia i filmy

ZWIEDZANIE

DOJAZD
do Dębna

STRONA GŁÓWNA
panorama


PATRON KOŚCIOŁA

Św. Michał Archanioł

Hebrajskie imię Mika'el, czyli spolszczone Michał, znaczy
"Któż, jak Bóg".
Te słowa wykrzyknął Archanioł Michał, rzucając się do walki ze zbuntowanymi aniołami i ich przywódcą - Lucyferem (stąd u jego stóp często leży przebijany włócznią smok - symbol szatana).
Jego odwaga i miłość do Boga były tak wielkie, że stał się najpotężniejszym wśród aniołów.
Według świadectw, zapisanych w Starym i Nowym Testamencie, Archanioł Michał sprawuje władzę nad zastępami niebieskimi, a na ziemi opiekuje się ludem Bożym i kościołem. To on ukazał się Mojżeszowi, nakazując mu wyprowadzić Żydów z Egiptu, później zaś osłaniał ich w czasie wędrówki do Ziemi Świętej, a Egipcjan zatopił w Morzu Czerwonym. On też każdej duszy przydziela anioła stróża. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wierzono, że Michał Archanioł stoi u wezgłowia umierających i waży uczynki ludzkie na szali dobra i zła. Godne zbawienia dusze przyprowadza do nieba i okazuje Stworzycielowi.
Ku czci św. Michała Archanioła wystawiono wiele kościołów. Najbardziej znanym, poświęconym mu sanktuarium, jest klasztor Mont-St.-Michel we Francji, gdzie miał sie objawić (X w.). W Polsce jest ponad 300 kościołów pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Jednym z najbardziej znanych jest Bazylika OO. Paulinów "na Skałce" w Krakowie (według przekazu tutaj został zamordowany św. Stanisław Szczepanowski, biskup krakowski, który po kanonizacji został drugim partronem tej świątyni).
Św. Michał Archanioł jest patronem narodu wybranego, zakonów michalitek i michalitów, Świętego Cesarstwa Rzymskiego, państw: Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Węgier; Małopolski; diecezji łomżyńskiej; miast: Amsterdamu, Łańcuta; zawodów: mierników, opłatkarzy, radiologii, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Jest opiekunem kaplic cmentarnych; na Wschodzie - chorych. Występuje w herbie wielu polskich miejscowości: Biała Podlaska, Dobudów, Dolsk, Kodeń, Łańcut, Mieścisko, Płazów, Sanok, Słomniki, Strzelin, Strzyżów.
W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice lub wojownik w zbroi. Jego skrzydła są białe lub pawie, a atrybutami są: krzyż, laska, lanca przebijająca smoka, miecz, oszczep, puklerz, waga, tarcza z napisem: "Quis ut Deus" (Któż, jak Bóg).
W Polsce wezwanie św. Michała Archanioła znane jest od XIII wieku (1220 r.). Jego święto - 29 września, to według polskiej tradycji ludowej w Karpatach, początek spędu owiec z hal do wsi, czyli redyku. Baca znakiem krzyża żegnał ognisko, a modląc się zalewał je wodą. Zamykał i zabezpieczał na zimę szałas. We wsi juhasi rozdawali małe serki owcze (redykałki), a baca częstował właścicieli owiec wódką. Po św. Michale wszyscy mogli w dowolnych miejscach wypasać bydło na polach i łąkach, bez przestrzegania własności terenu.

W naszym dębniańskim kościele wizerunek patrona znajduje się w obrazie głównym tryptyku ołtarza głównego. Stoi po lewej stronie (dla widza) Matki Bożej z Dzieciątkiem, zakuty w srebrną kosztowną zbroję płytową. W prawej dłoni trzyma miecz nad głową (symbol gniewu Bożego), a w lewej wagę z siedzącym dziecięciem (wyobrażenie ważenia duszy ludzkiej).
Ponadto w świątyni (w kruchcie pod wieżą) znajduje się feretron (przenośny obraz) przedstawiający Matkę Bożą i św. Michała Archanioła, datowany na XVII wiek.

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele,
broń nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha
bądź nam obroną.
Niech go Bóg poskromić raczy,
pokornie prosimy,
a Ty, książę wojska niebieskiego,
szatana i inne złe duchy,
które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą,
Mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.


^ DO GÓRY ^